english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
NAVIGÁCIA: Home Ing. Bc. Imrich Andrási
Get the Flash Player to see this player.
Ing. Bc. Imrich Andrási
Ing. Bc. Imrich Andrási
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Námestie A.Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
+421 918 722 179
-
...
-
-
-

Životopis

2012 – asistent, tajomník katedry - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, FZ KU Ružomberok

2010-2012:  lektor – Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, FZ KU Ružomberok

2010-2012:  Nemocnica Poprad a.s. – zdravotnícky záchranár

2008-2009: Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova, Košice – stredoškolský pedagóg predmetu záchranná služba

2008-2010: Záchranná služba Košice – manažér zdravotníckeho vzdelávania

1997-2007: AIR TRANSPORTE EUROPE s.r.o. letecká záchranná služba – zdravotnícky záchranár – špecialista, operátor, vedúci záchranár stanice

2005-2006: Emergency Medical Service – s.r.o. – zdravotnícky záchranár

1998-1999: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – zdravotná sestra OAIM

1993-1998: Nemocnica Poprad - zdravotná sestra,/zdravotnícky záchranár OAIM/OUM

Výskumná činnosť

Projekty:

Fundation of  European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013Project title: Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff.

KEGA - 034KU-4/2013 - spoluriešiteľ. Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe.  r. 2013-15

Iné významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity:

Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie: Lešť 2015 - Nehoda s hromadným postihnutím osôb „Poučme sa z minulosti“,  zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.

Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie: Lešť 2014 - Nehoda s hromadným postihnutím osôb „Spolupráca - komunikácia- zodpovednosť“,  zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.

Publikačná činnosť

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Death Dying and Perception of Mortality / Vladimír Littva, Imrich Andrási ; rec. Anton Lacko, Jana Boroňová et al., 2014. In: Satisfying Spiritual Needs of Dying. - 1st ed. - Brno : Tribun EU, 2014. - ISBN 978-80-263-0866-9, P. 6-30.[Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%) - Lacko Anton - Boroňová Jana]

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) How we accept our mortality and the mortality of our relatives / Vladimír Littva, Soňa Hlinková, Eva Moraučíková, Imrich Andrási, 2014. In: Fragilité, vulnérabilité et participation sociale : défis éthiques, sociaux et politiques pour une société inclusive. - Lille : Centre d´Ethique Médicale, Université Catholique de Lille, 2014, P. 40. [Littva Vladimír (25%) - Hlinková Soňa (25%) - Moraučíková Eva (25%) - Andrási Imrich (25%)]

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Live among relatives until the end of earthly life / Vladimír Littva, Mária Kopáčiková, Andrási Imrich, 2014. In: La familia siempre: desafios y sprezanza  [elektronický zdroj] : CD sborník z medzinárodnej konferencie Madrid, Univerzita San Pablo CEU 14.-16.novembra 2014, ISBN 978-84-15949-86-2, CD-ROM, s. 1058

AFE Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Spiritual Needs at the End-of-life / Littva Vladimír, Andrási Imrich, Moraučíková Eva, 2014. In: Bioethics and Biopolitics : Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care : 27-28 August 2014, Debrecen, Hungary / ed. Bert Gordijn, Péter Kakuk, Attila Bánfalvi. - 1st ed. - Debrecen : University of Debrecen, 2014. - ISBN 978-963-473-728-5. - P. 71-73.

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Problematika úrazov v lavínach z pohľadu zdravotníckeho záchranára / Andrási Imrich, Minarik Milan, Gašiaková Lucia, Cetlová Lada (Recenzent), Filka Jozef (Recenzent), 2014. In: Jihlavské zdravotnické dny 2014, 4. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století : Jihlava, 24.4.2014 / ed. Lada Cetlová, Zuzana Hudáková. - 1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. - ISBN 978-80-87035-85-6. - CD-ROM, s. 9-14 / Cetlová Lada (Redaktor, editor), Hudáková Zuzana (Redaktor, editor).

AFH Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Intoxikácia metylalkoholom v prednemocničnej urgentnej starostlivosti / Andrási Imrich, Minarik Milan, Strážiková Michaela, 2014. In: Aktuality urgentnej medicíny. - ISSN 1338-4171. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 39-40.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch.100 rokov používania adrenalínu v liečbe zastavenia cirkulácie / Minarik Milan (N/A), Kryštofová Jana, Andrási Imrich, 2013.In: Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1337-723X. - Roč. 6, č. 1 (2013), s. 29-31.

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konfereniách. Health, spiritual needs and patients in end-stage / Littva Vladimír, Hlinková Soňa, Andrási Imrich, Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent), 2013. In: Jihlavské zdravotnické dny 2013, 3. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci : Jihlava, 18.4.2013 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. - ISBN 978-80-87035-72-6. - CD-ROM, s. 431-438 / Kopáčiková Mária (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent).

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konfereniáchc. Rola zdravotníckeho záchranára v urgentnej zdravotnej starostlivosti / Andrási Imrich, Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent), 2013. In: Jihlavské zdravotnické dny 2013, 3. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci : Jihlava, 18.4.2013 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. - ISBN 978-80-87035-72-6. - CD-ROM, s. 12-17 / Kopáčiková Mária (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent).

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch. Éthique et objection de conscience dans les soins de santé en Slovaquie = Ethics of virtue and objection of conscience in health care in Slovakia / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2011. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - ISSN 2235-2007, Année 1, Num. 4 (2011), p. 17-25. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch. Kontrola glykémie kriticky chorých pacientov, / Milan Minarik, Imrich Andrási, 2012. In: Zdravotnícke štdie. - ISSN 1337 – 723X, Ročník 5, Číslo 1 (2012), s. 4-6. [Minarik Milan (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách.Determinants of Health in the Roma Population from the Perspective of the Roma / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2012. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník : sborník z mezinárodní konference Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi : Jihlava, 19.4.2012 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová ; rec. Lada Cetlová, Lenka Drahošová et al. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. - ISBN 978-80-87035-52-8, P. 541-546. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Transplantácie a informovaný súhlas : slovenská realita / Vladimír Littva, Majid Belmiloud, Imrich Andrási, 2011. In: Jihlavské zdravotnické dny 2011, 1. ročník : sborník z mezinárodní konference, na které se účastnily Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a Uniwersytet Rzeszowski : 21.4.2011, Jihlava / ed. Jaroslav Stančiak, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. - ISBN 978-80-87035-37-5, S. 399-411. [Littva Vladimír (34%) - Belmiloud Majid (33%) - Andrási Imrich (33%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Osobnosť zdravotníckeho záchranára / Imrich Andrási, 2012. In: Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník - 2012 : Ružomberok, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-951-1, S. 326-332. [Andrási Imrich (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby /Marek Rigda,  Imrich Andrási, 2012. In: Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník - 2012 : Ružomberok, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-951-1, S. 257-267. [ Rigda Marek (50%), Andrási Imrich (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care / Vladimír Littva, Soňa Hlinková, Imrich Andrássi, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 / ed. Matej Čevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1, S. 393-398. [Littva Vladimír (34%) - Hlinková Soňa (33%) - Andrási Imrich (33%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Etika v praxi v rámci nemedicínskych zdravotníckych odborov / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2010. - ISBN 978-80-8084-616-9. In: Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi : zborník z 2. medzinárodnej konferencie / ed. Katarína Zrubáková, Zuzana Hudáková, Helena Kadučáková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-616-9, S. 66-74. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Triediaca karta pre nehodu s hromadným postihnutím osôb (NHPO) / Imrich Andrási, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník - 2010 : Ružomberok, 11.-12. november 2010 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko, Zuzana Hudáková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9, S. 157-165.[Andrási Imrich (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na Slovensku (VZZS) : základné informácie / Imrich Andrási, Marek Rigda, Juraj Rokfalusy, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník - 2010 : Ružomberok, 11.-12. november 2010 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko, Zuzana Hudáková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9, S. 201-208. [Andrási Imrich (34%) - Rigda Marek (33%) - Rokfalusy Juraj (33%)]

Ocenenia

2015 Ocenenie MUDr. Andreja Faglica za spoluprácu a pomoc pri organizovaní medzinárodného odborného podujatia pod názvom: Poučme sa z minulosti, zameraného na nehody s hromadným postihnutím osôb a organizáciu zdravotníckeho zásahu na mieste nehody.

Vlastné

Členstvá.

Prednáškové pobyty, mobility, stáže.

  1. 20. – 23.04. 2015 Erasmus - Teaching program Academic Year 2014/15, University of West Bohemia Faculty of Health Care/Department of Paramedic science and Technology. Lectures and workshop for students of the Department paramedic. PLZEN, Czech Republic.
  2. 20. – 23.10. 2014 Erasmus - Teaching program Academic Year 2014/15, University of Rzeszów, Faculty of Medicine/ Institute of Obstetrics and Medical Lifesaving. Lectures and workshop for students of the Department paramedic. Rzeszów, Poland.
  3. 15. – 19.4.2013 Erasmus  - Teaching program Academic Year 2012/13, Erasmus za účelom výučby. Masarykova univerzita - Lekárska fakulta. Prednášky pre študentov odboru zdravotnícky záchranár. Brno, Česká republika.
  4. 22.10.-26.10.2012 Erasmus – Training programe Academic Year 2012/13, Krakowska akademia im. Andrzeja frycza Modrzewskiego, Enlargement of the applicant knowledge. Possible cooperation in the future. Improvement of program for new accreditation at the Catholic university in Ružomberok. To gain next international experience in teaching. Exchange of information and knowledge. Possibility to open programs to achieve Master degree in Emergency  Health Care. Krakow, Poľská republika.

 

Aktívna účasť na konferenciách:

16.05.2015,7. ročník Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti, konaná pod záštitou European Association for Palliative care, EAPC Onlus, Prednáška: Potrieby zomierajúcich v UZS, Trnava, Slovenská republika.

25.09.2014, Celoslovenská vedecká konferencia: Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich, Prednáška: Uspokojovanie spirituálnych potrieb v urgentnej zdravotnej starostlivosti, Ružomberok, Slovenská republika.

6.-7.11.2014, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – IX. ročník, Prednáška: Ako správne reagovať na vozidlo záchrannej zdravotnej služby?. Ružomberok, Slovenská republika

14.-16.11. 2014, Medzinárodná vedecká konferencia: "LA FAMILIA SIEMPRE: desafíos y esperanza", Prednáška: Live among relatives until the end of earthly life, CEU University of San Pablo, Madrid, Spain.

24. 4. 2014, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny IV. ročník, Prednáška: Problematika úrazov v lavínach z pohľadu zdravotníckeho záchranára, Jihlava, Česká republika.

10. - 12. 4. 2014, V. Central European Congress of Emergency and Disaster Medicine, XVIII. National Congress of Emergency and Disaster Medicine, Prednáška: Intoxikácia methylalkoholom v prednemocničnej urgentnej starostlivosti. Senec, Slovenská republika.

18. 4. 2013, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny III. ročník, Prednáška: Rola zdravotníckeho záchranára v urgentnej zdravotnej starostlivosti , Jihlava, Česká republika.

19. 4. 2012, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny II. ročník, Prednáška: Determinants of Health in the Roma Population from the Perspective of the Roma, Jihlava, Česká republika

21. 4. 2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny I. ročník, Prednáška: Transplantácie a informovaný súhlas – Slovenská realita, Jihlava, Česká republika

18.-22.11.2010, Medzinárodná konferencia: "DEEPLY ROOTED IN CHRIST:FIRM IN FAITH AND IN THE MISSION", Prednáška: Ethics of Virtue in relation toward Objection of Conscience, CEU University of an Pablo, Madrid, Spain

8.-9.11.2012, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – VII.ročník, Prednášky: 1. Osobnosť zdravotníckeho záchranára. 2.Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ružomberok, Slovenská republika

10.-11.11.2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – VI. ročník, Prednášky: 1. Bezpečnosť pohybu okolo vrtuľníka pri spoločnom zásahu pozemnej a vrtuľníkovej ambulancie záchrannej zdravotnej služby.                  2. Uhryznutie hadom – vretenica obyčajná. Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ružomberok, Slovenská republika

14.-15.4.2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Sociálne posolstvo Jána PavlaII pre dnešný svet. Prednáška: Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care. Poprad, Slovenská republika.

7.10.2010, Medzinárodná vedecká konferencia: Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi. Prednáška: Etika v praxi v rámci nemedicínskych zdravotníckych odborov. Ružomberok, Slovenská republika

11.-12.11.2010, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – V. ročník, Prednášky: 1. Triediaca karta pre nehodu s hromadným postihnutím osôb. 2. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na slovensku - základné informácie. Ružomberok, Slovenská republika

2.12.2010, Vedecká konferencia: Prevencia vo verejnom zdravotníctve. Prednáška: Etické problémy v prevencii. Ružomberok, Slovenská republika

11.4.2008, Medzinárodná vedecká konferencia: XVI. Kežmarské lekárske dni – I. Wintertalks v urgentnej medicíne. Workshop – intraoseálny prístup. Stará lesná, Slovenská republika

 

Pasívna účasť na konferenciách

23. 4. 2015, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny V. ročník, Jihlava, Česká republika.

26.3.2015, Medzinárodná konferencia: Lešť 2014 - Nehoda s hromadnýmpostihnutím osôb „Poučme sa z minulosti“, zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.Pliešovce, Slovenská republika

27.3.2014, Medzinárodná konferencia: Lešť 2014 - Nehoda s hromadným postihnutím osôb „Spolupráca - komunikácia- zodpovednosť“, zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb. Dobrá Niva, Slovenská republika.

10.-13.9.2009, Medzinárodný kongres: Kongres urgentnej medicíny, medicíny katastrof a integrovaného záchranného systému s medzinárodnou účasťou. Levice, Slovenská republika.

25.-28.9.2008, Medzinárodný kongres: XII kongres Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Modra, Slovenská republika

10.-13.4.2008, Medzinárodná konferencia: Kežmarské lekárske dni – I. Wintertalks v urgentnej medicíne. Stará lesná, Slovenská republika

21.-24.9.2006, Medzinárodná konferencia: X. kongres Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Nitra, Slovenská republika.

 

Účasti na odborných vzdelávacích aktivitách

26.-28.3.2015, Medzinárodná súťaž posádok RLP, RZP a študentov: Lešť 2015Nehoda s hromadným postihnutím osôb „Poučme sa z minulosti“, zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb. Vojenský výcvikový priestor Lešť, Slovenská republika.

27.-29.3.2014, Medzinárodná súťaž posádok RLP, RZP a študentov: Lešť 2014 – Nehoda s hromadným postihnutím osôb „Spolupráca - komunikácia- zodpovednosť“, zameraná na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb. Vojenský výcvikový priestor Lešť, Slovenská republika.

Letisko 2013 Bratislava

22.-24.9.2011, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2011, XXI. Ročník súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry, Slovenská republika.

10.-16.9.2009, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2009, XVIV. Ročník súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Levice, Slovenská republika.

25.-28.9.2008, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2008, XVIII. ročník slovenskej súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Modra, Slovenská republika.

23.-24.9.2008, Celoslovenské cvičenie zamerané na súčinnosť zložiek IZS pri NHPO: Súčinnostné cvičenie LETISKO 2008, Košice, Slovenská republika.

17.-18.11.2006, Celoslovenská súťaž záchranárov: Námetovo-tematické preteky posádok RZP: Lesnica 2006, Slovenský raj, Slovenská republika.

21.-24.9.2006, Medzinárodná súťaž: Záchrana Nitra 2006, XVI. Ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Nitra, Slovenská republika.

11.-12.11.2005, Celoslovenská súťaž záchranárov: Námetovo tematické preteky posádok RZP záchranných služieb. Lesnica 2005, Čingov - Slovenský raj, Slovenská republika.

15.-18.9.2005, Medzinárodná súťaž posádok záchranných služieb: RATOWNICTWO 2005, IV. Mistrzostwach polski w Ratownictwie Medycznym i drogowym. Stará Ľubovňa, Slovenská republika