english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
NAVIGÁCIA: Home Ing. Bc. Imrich Andrási
Get the Flash Player to see this player.
Ing. Bc. Imrich Andrási
Ing. Bc. Imrich Andrási
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Námestie A.Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
+421 918 722 179
-
...
-
-
-

Životopis

2012 – asistent, tajomník katedry - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, FZ KU Ružomberok

2010-2012:  lektor – Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, FZ KU Ružomberok

2010-2012:  Nemocnica Poprad a.s. – zdravotnícky záchranár

2008-2009: Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova, Košice – stredoškolský pedagóg predmetu záchranná služba

2008-2010: Záchranná služba Košice – manažér zdravotníckeho vzdelávania

1997-2007: AIR TRANSPORTE EUROPE s.r.o. letecká záchranná služba – zdravotnícky záchranár – špecialista, operátor, vedúci záchranár stanice

2005-2006: Emergency Medical Service – s.r.o. – zdravotnícky záchranár

1998-1999: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – zdravotná sestra OAIM

1993-1998: Nemocnica Poprad - zdravotná sestra,/zdravotnícky záchranár OAIM/OUM

Výskumná činnosť

Publikačná činnosť

AFE Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Spiritual Needs at the End-of-life / Littva Vladimír, Andrási Imrich, Moraučíková Eva, 2014. In: Bioethics and Biopolitics : Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care : 27-28 August 2014, Debrecen, Hungary / ed. Bert Gordijn, Péter Kakuk, Attila Bánfalvi. - 1st ed. - Debrecen : University of Debrecen, 2014. - ISBN 978-963-473-728-5. - P. 71-73.

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Problematika úrazov v lavínach z pohľadu zdravotníckeho záchranára / Andrási Imrich, Minarik Milan, Gašiaková Lucia, Cetlová Lada (Recenzent), Filka Jozef (Recenzent), 2014. In: Jihlavské zdravotnické dny 2014, 4. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století : Jihlava, 24.4.2014 / ed. Lada Cetlová, Zuzana Hudáková. - 1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. - ISBN 978-80-87035-85-6. - CD-ROM, s. 9-14 / Cetlová Lada (Redaktor, editor), Hudáková Zuzana (Redaktor, editor).

AFH Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Intoxikácia metylalkoholom v prednemocničnej urgentnej starostlivosti / Andrási Imrich, Minarik Milan, Strážiková Michaela, 2014. In: Aktuality urgentnej medicíny. - ISSN 1338-4171. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 39-40.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch.100 rokov používania adrenalínu v liečbe zastavenia cirkulácie / Minarik Milan (N/A), Kryštofová Jana, Andrási Imrich, 2013.In: Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. - ISSN 1337-723X. - Roč. 6, č. 1 (2013), s. 29-31.

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konfereniách. Health, spiritual needs and patients in end-stage / Littva Vladimír, Hlinková Soňa, Andrási Imrich, Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent), 2013. In: Jihlavské zdravotnické dny 2013, 3. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci : Jihlava, 18.4.2013 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. - ISBN 978-80-87035-72-6. - CD-ROM, s. 431-438 / Kopáčiková Mária (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent).

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konfereniáchc. Rola zdravotníckeho záchranára v urgentnej zdravotnej starostlivosti / Andrási Imrich, Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent), 2013. In: Jihlavské zdravotnické dny 2013, 3. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci : Jihlava, 18.4.2013 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. - ISBN 978-80-87035-72-6. - CD-ROM, s. 12-17 / Kopáčiková Mária (Redaktor, editor), Cetlová Lada (Recenzent), Dvořáková Vlasta (Recenzent).

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch. Éthique et objection de conscience dans les soins de santé en Slovaquie = Ethics of virtue and objection of conscience in health care in Slovakia / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2011. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - ISSN 2235-2007, Année 1, Num. 4 (2011), p. 17-25. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch. Kontrola glykémie kriticky chorých pacientov, / Milan Minarik, Imrich Andrási, 2012. In: Zdravotnícke štdie. - ISSN 1337 – 723X, Ročník 5, Číslo 1 (2012), s. 4-6. [Minarik Milan (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách.Determinants of Health in the Roma Population from the Perspective of the Roma / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2012. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník : sborník z mezinárodní konference Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi : Jihlava, 19.4.2012 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová ; rec. Lada Cetlová, Lenka Drahošová et al. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. - ISBN 978-80-87035-52-8, P. 541-546. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. Transplantácie a informovaný súhlas : slovenská realita / Vladimír Littva, Majid Belmiloud, Imrich Andrási, 2011. In: Jihlavské zdravotnické dny 2011, 1. ročník : sborník z mezinárodní konference, na které se účastnily Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a Uniwersytet Rzeszowski : 21.4.2011, Jihlava / ed. Jaroslav Stančiak, Lada Cetlová. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. - ISBN 978-80-87035-37-5, S. 399-411. [Littva Vladimír (34%) - Belmiloud Majid (33%) - Andrási Imrich (33%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Osobnosť zdravotníckeho záchranára / Imrich Andrási, 2012. In: Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník - 2012 : Ružomberok, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-951-1, S. 326-332. [Andrási Imrich (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby /Marek Rigda,  Imrich Andrási, 2012. In: Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník - 2012 : Ružomberok, Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-951-1, S. 257-267. [ Rigda Marek (50%), Andrási Imrich (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care / Vladimír Littva, Soňa Hlinková, Imrich Andrássi, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 / ed. Matej Čevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1, S. 393-398. [Littva Vladimír (34%) - Hlinková Soňa (33%) - Andrási Imrich (33%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Etika v praxi v rámci nemedicínskych zdravotníckych odborov / Vladimír Littva, Imrich Andrási, 2010. - ISBN 978-80-8084-616-9. In: Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi : zborník z 2. medzinárodnej konferencie / ed. Katarína Zrubáková, Zuzana Hudáková, Helena Kadučáková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-616-9, S. 66-74. [Littva Vladimír (50%) - Andrási Imrich (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Triediaca karta pre nehodu s hromadným postihnutím osôb (NHPO) / Imrich Andrási, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník - 2010 : Ružomberok, 11.-12. november 2010 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko, Zuzana Hudáková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9, S. 157-165.[Andrási Imrich (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na Slovensku (VZZS) : základné informácie / Imrich Andrási, Marek Rigda, Juraj Rokfalusy, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník - 2010 : Ružomberok, 11.-12. november 2010 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko, Zuzana Hudáková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9, S. 201-208. [Andrási Imrich (34%) - Rigda Marek (33%) - Rokfalusy Juraj (33%)]

Ocenenia

Vlastné

Prednáškové pobyty, mobility, stáže.

22.10.-26.10.2012 Erasmus – Training programe Academic Year 2012/13, Krakowska akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Enlargement of the applicant knowledge. Possible cooperation in the future. Improvement of program for new accreditation at the Catholic university in Ružomberok. To gain next international experience in teaching. Exchange of information and knowledge. Possibility to open programs to achieve Master degree in Emergency  Health Care. Krakow, Poľská republika.

 

Aktívna účasť na konferenciách:

19. 4. 2012, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny II. ročník, Prednáška: Determinants of Health in the Roma Population from the Perspective of the Roma, Jihlava, Česká republika

21. 4. 2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Jihlavské zdravotnické dny I. ročník, Prednáška: Transplantácie a informovaný súhlas – Slovenská realita, Jihlava, Česká republika

18.-22.11.2010, Medzinárodná konferencia: "DEEPLY ROOTED IN CHRIST:FIRM IN FAITH AND IN THE MISSION", Prednáška: Ethics of Virtue in relation toward Objection of Conscience, CEU University of an Pablo, Madrid, Spain

8.-9.11.2012, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – VII.ročník, Prednášky: 1. Osobnosť zdravotníckeho záchranára. 2.Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ružomberok, Slovenská republika

10.-11.11.2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – VI. ročník, Prednášky: 1. Bezpečnosť pohybu okolo vrtuľníka pri spoločnom zásahu pozemnej a vrtuľníkovej ambulancie záchrannej zdravotnej služby.                  2. Uhryznutie hadom – vretenica obyčajná. Právne aspekty vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ružomberok, Slovenská republika

14.-15.4.2011, Medzinárodná vedecká konferencia: Sociálne posolstvo Jána PavlaII pre dnešný svet. Prednáška: Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care. Poprad, Slovenská republika.

7.10.2010, Medzinárodná vedecká konferencia: Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi. Prednáška: Etika v praxi v rámci nemedicínskych zdravotníckych odborov. Ružomberok, Slovenská republika

11.-12.11.2010, Medzinárodná vedecká konferencia: Ružomberské zdravotnícke dni – V. ročník, Prednášky: 1. Triediaca karta pre nehodu s hromadným postihnutím osôb. 2. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na slovensku - základné informácie. Ružomberok, Slovenská republika

2.12.2010, Vedecká konferencia: Prevencia vo verejnom zdravotníctve. Prednáška: Etické problémy v prevencii. Ružomberok, Slovenská republika

11.4.2008, Medzinárodná vedecká konferencia: XVI. Kežmarské lekárske dni – I. Wintertalks v urgentnej medicíne. Workshop – intraoseálny prístup. Stará lesná, Slovenská republika

 

Pasívna účasť na konferenciách

10.-13.9.2009, Medzinárodný kongres: Kongres urgentnej medicíny, medicíny katastrof a integrovaného záchranného systému s medzinárodnou účasťou. Levice, Slovenská republika.

25.-28.9.2008, Medzinárodný kongres: XII kongres Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Modra, Slovenská republika

10.-13.4.2008, Medzinárodná konferencia: Kežmarské lekárske dni – I. Wintertalks v urgentnej medicíne. Stará lesná, Slovenská republika

21.-24.9.2006, Medzinárodná konferencia: X. kongres Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Nitra, Slovenská republika.

 

Účasti na odborných vzdelávacích aktivitách

22.-24.9.2011, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2011, XXI. Ročník súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry, Slovenská republika.

10.-16.9.2009, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2009, XVIV. Ročník súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Levice, Slovenská republika.

25.-28.9.2008, Medzinárodná súťaž: Záchrana 2008, XVIII. ročník slovenskej súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Modra, Slovenská republika.

23.-24.9.2008, Celoslovenské cvičenie zamerané na súčinnosť zložiek IZS pri NHPO: Súčinnostné cvičenie LETISKO 2008, Košice, Slovenská republika.

17.-18.11.2006, Celoslovenská súťaž záchranárov: Námetovo-tematické preteky posádok RZP: Lesnica 2006, Slovenský raj, Slovenská republika.

21.-24.9.2006, Medzinárodná súťaž: Záchrana Nitra 2006, XVI. Ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou. Nitra, Slovenská republika.

11.-12.11.2005, Celoslovenská súťaž záchranárov: Námetovo tematické preteky posádok RZP záchranných služieb. Lesnica 2005, Čingov - Slovenský raj, Slovenská republika.

15.-18.9.2005, Medzinárodná súťaž posádok záchranných služieb: RATOWNICTWO 2005, IV. Mistrzostwach polski w Ratownictwie Medycznym i drogowym. Stará Ľubovňa, Slovenská republika